Online plánovanie jázd

absolvent-autoskola-rz-poprad

Online plánovanie jázd

Moderná autoškola sa prispôsobí flexibilným potrebám žiakov. Preto nechávame plánovanie praktických jázd v rukách našich žiakov.

Online plánovač jázd

Jazdu si žiak naplánuje sám, podľa vlastných potrieb a časových preferencií. Odkiaľkoľvek, kedykoľvek.

Flexibilita plánovania 24 hodín denne

Plánovanie praktických jázd je možné 24 hodín denne. Žiak si dokonca môže jazdy plánovať flexibilne už na nasledujúci deň!

Preferencia inštruktora

Moderný prístup Autoškoly RZ Poprad umožňuje žiakom pri rezervácii praktickej jazdy vybrať si svojho preferovaného inštruktora, alebo nechať autoškolu prideliť inštruktora tak, aby vyhovela časovej dostupnosti žiaka.