Prihláška na kurz

Podmienky pre udelenie vodičského oprávnenia
Vek minimálne 17 rokov
Ak má záujemca 17 rokov, je potrebné vyplniť tento formulár
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia
Vypĺňa sa priamo v Autoškole RZ za pomoci pracovníka.
Potvrdenie od všeobecného lekára
Poplatok za kurz je možné zaplaťiť v hotovosti na sekretariáte alebo prevodom na účet Autoškoly RZ. Úhradu je možné rozdeliť na 2 splátky (50% poplatku pri zahájení kurzu a ďalších 50% poplatku v priebehu kurzu)
Bankové údaje:
Banka: ČSOB – Poprad
Číslo účtu: 4019165276/7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 1916 5276
SWIFT: CEKOSKBX

Zoskenujte si náš IBAN cez e-banking:

Variabilný symbol: pridelený na požiadanie v autoškole
Konštantný symbol: 0308
Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka

 

Bonus pri jednorázovej úhrade kurzu na vodičské oprávnenie

Pri jednorázovej úhrade kurzu ZÍSKAVATE 60 min jazdy ZDARMA!

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

PRIHLÁŠKA NA VYPLNENIE

Vyplňte prihlášku a zašlite nám ju poštou, e-mailom, alebo prineste osobne

 

E-PRIHLÁŠKA

Prihláška nie je záväzná, je iba informatívna, stačí ak ju vyplníte a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.