Prívesný vozík

Potrebujete si kúpiť alebo požičať prívesný vozík a neviete, aké prívesné vozíky môžete ťahať s Vašim vodičským preukazom?

Jednou z najčastejších otázok zákazníkov je otázka, či môžu daný prívesný vozík ťahať len s vodičským oprávnením skupiny B. Prípadne, aký potrebujú vodičský preukaz, aby mohli ťahať prívesný vozík, ktorý si chcú kúpiť alebo požičať.
Jazdná súprava, na vedenie ktorej postačuje vodičské oprávnenie skupiny B, môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť:
  • nepresahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg,
  • presahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg alebo
  • presahuje 750 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale nepresahuje 4250 kg (takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla – tj. je držiteľom vodičského oprávnenia B s harmonizovaným kódom “96”).
Celková prípustná hmotnosť = maximálna celková hmotnosť vozidla zapísaná v technickom preukaze.

Potrebujem na prívesný vozík diaľničnú známku?

Ďalšou veľmi častou otázkou zo strany zákazníkov je otázka, či potrebujú na prívesný vozík diaľničnú známku. V otázke diaľničných známok je to jednoduché:
Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) nepresahuje 3500 kg, stačí mať len jednu diaľničnú známku pre automobil.
Pokiaľ celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (celková prípustná hmotnosť automobilu + celková prípustná hmotnosť prípojného vozidla) presahuje 3500 kg, je potrebné mať 2 diaľničné známky – jednu pre automobil a jednu pre prípojné vozidlo.